Available courses

Pirmoji medicinos pagalba – tai pirmas žingsnis siekiant padėti kitiems ir operatyviai bei tikslingai sureaguoti tokiais atvejais, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei.

Tokie įgūdžiai reikalingi tuomet, kai tenka laukti profesionalios medikų pagalbos – jie ne iš karto gali atvykti į įvykio vietą, o būtent tokiais atvejais yra brangi kiekviena minutė. Nustatyta, jog būtent dėl šios priežasties mūsų šalyje miršta pakankamai daug žmonių, tačiau savo pačių pastangomis šią statistiką galime pakeisti – net ir keli lemtingi veiksmai gali prisidėti prie sėkmingos istorijos pabaigos.

Norintiems išmokti, kaip teikiama pirmoji pagalba, mokymai – vienas paprasčiausių ir efektyviausių būdų praplėsti savo žinias ir gyvybiškai svarbiose situacijose jaustis kur kas saugiau. 


Mokymų tikslas: Parengti mašinistus, kurie mokėtų įjungti, reguliuoti, išjungti, prižiūrėti darbo metu garo iki 950 t/h našumo ir vandens šildymo iki 180 Gkal/h našumo katilus, veikiančius dujomis ir skystu kuru.

Mokymų paskirtis: Programa skirta pretenduojantiems dirbti:

- veiklos sritis: šilumos vartojimas;

- energetikos darbuotojo kategorija: pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai, darbininkai.

Mokytis gali: ne jaunesni, kaip 18 metų asmenys, turintys pagrindinį išsimokslinimą.

Mokymų trukmė: 40 val.

Mokymo būdas: Teorija, savarankiškas darbas, konsultacija.


Mokymo programos paskirtis. Elektriko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam elekrikui parengti, kuris gebėtų atlikti bendruosius elektrotechnikos ir elektronikos darbus, įrengti ir eksploatuoti elektros mašinas, įrengti ir eksploatuoti žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo ir galios elektros įrenginių instaliaciją, įrengti ir eksploatuoti skirstomojo tinklo 0,4 – 35 kV įtampos ir perdavimo tinklo 110 - 400 kV įtampos elektros įrenginius. Programoje siekiama sudaryti tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrintų kompetencijų, reikalingų skirtingiems elektriko darbo procesams atlikti, ugdymą: reikalingų įrankių, prietaisų, medžiagų parinkimą ir paruošimą, saugios darbo vietos paruošimą, kokybišką, patikimą ir saugų elektros įrenginių įrengimą (montavimą), patikimos ir saugaus elektros įrenginių eksploatavimo užtikrinimą (techninę priežiūrą, remontą, derinimą, matavimus, bandymus, elektros įrenginių technologinį valdymą).

 

Būsimo darbo specifika. Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti įmonėse, organizacijose, kurios montuoja ir eksploatuoja vartotojo elektros įrenginius, žemosios ir aukštosios įtampų skirstomuosiuose ir perdavimo tinkluose. Baigus šią programą ir siekiant vykdyti kvalifikuotam elektrotechniniam personalui priskiriamas funcijas, būtina teisės aktų nustatyta tvarka įgyti apsaugos nuo elektros kvalifikaciją.


Mokymo programos tikslas – besimokantiems suteikti žinių apie darbų, atliekamų aukštyje, ypatumus, saugaus darbo aukštyje organizavimo principus, reikalingas priemones dirbančiųjų saugumui užtikrinti, saugaus darbo atlikimo taisykles. Programa supažindina su alpinizmo technika bei įranga.

Mokymosi trukmė: 8 val.

Išduodamas pažymėjimas: geba dirbti aukštalipio darbus.


Mokymo programos tikslas – paruošti aukštalipio darbų vadovą, išmanantį aukštalipio darbų ypatumus, žinantį saugaus darbo aukštyje organizavimo principus, kolektyvines ir asmenines apsaugines priemones ir įrangą nuo kritimo iš aukščio, ir mokantį organizuoti saugius aukštalipio darbus.

Mokymosi trukmė: 8 val.

Išduodamas pažymėjimas: geba dirbti aukštalipio darbu vadovu.


Mokymo programos tikslas – suteikti asmenims, besimokantiems kėlimo kranų darbo vadovais, žinių apie kėlimo įrenginius ir praktinių gebėjimų, vadovaujantis gamintojo pateiktais kėlimo kranų naudojimo dokumentais, kėlimo kranų naudojimo taisyklių, kitų teisės aktų, reglamentuojančių kėlimo įrenginių naudojimą, reikalavimais, užtikrinti darbo su kranu objekte planavimą, organizavimą, koordinavimą, vykdymą ir priežiūrą, siekiant užtikrinti saugų įrenginio darbą, išvengiant kranų avarijų, nelaimingų atsitikimų.

Suteikiama kompetencija: gali dirbti kėlimo kranų darbo vadovu.

Pažymėjimas galioja visose Europos šalyse!

Reikalingi dokumentai:

1. Asmens dokumentas;

2. Išsilavinimo dokumentas;

3. Medicininė pažyma.


Mokymo tikslas – parengti darbuotoją mokantį kvalifikuotai ir saugiai pjauti medžius ir krūmus, genėti šakas motoriniu pjūklu, krūmapjove arba šakų genėtuvu. Visi minėti darbai yra dirbami apsaugos zonose. 

Suteikiama kompetencija – gali dirbti medžių, krūmų, šakų pjovėju apsaugos zonose.

Reikalavimai:

  1. Asmens dokumentas
  2. Išsilavinimas (ne mažesnis nei pagrindinis)